Home

Print!

My Account
Home > Elderveld > Nieuws > Oud-nieuws

Elderveld

Elderveld
   Historie
Informatie
Wijkvereniging
Nieuws
Linken
Reageren / Gastenboek
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Klik hier om te registreren.

Kom ook Jeu de Boulen


Wij zijn een groepje enthousiaste boulers die samen met u (man/vrouw) een gezellig clubje willen vormen (leeftijd speelt geen rol). Het speelveld grenst aan het Wijkcentrum Elderveld. Kosten zijn vrijwel nihil en speelmateriaal is aanwezig. Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Gerard van Uden, tel. 381 70 32.

Vrijmarkt/Rommelmarkt Wijkvereniging Elderveld


Op zaterdag 8 (van 11.00 tot 16.00 uur) en zondag 9 april 2006 (eveneens van 11.00 tot 16.00 uur) organiseert de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld weer een Vrijmarkt/Rommelmarkt in het Wijkcentrum Elderveld aan het Breezandpad 15.

Vacature Vrijwilligers Vacature Bank Zuid (=VVBZ)

Stichting Pleyade, *locatie “Laurentius” zoekt een begeleider op vrijwillige basis voor het puzzeluur (1 x per 14 dagen, dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur) en/of naar het ziekenhuis (op afroep, in overleg).

Verder zoekt zij ook een vrijwilliger die op een rolstoelfiets wil fietsen met een bewoner voorop (- de rolstoel gaat voorop op de fiets - de dagen en tijden zijn in overleg en dan alléén bij mooi weer -).

Stichting Pleyade, **locatie “Elderhoeve” zoekt een vrijwilliger die viool en/of piano wil spelen voor een bewoner op de kamer. Verder zoekt zij ook vrijwilliger die met de bewoners wil wandelen. De dagen en tijden zijn voor beide functies in overleg.

Adres: Akkerwindestraat 1; ** Adres: Elderhofseweg 51 (allebei in Arnhem-Zuid)

Interesse: bel dan tijdens kantooruren de VVBZ, tel. 381 07 98.

Elderveld Actief

Elderveld Actief is een project van Wijkplatform Elderveld met als doel de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

Elderveld Actief werkt met de ABCD-methode (Asset Based Community Development) en bestaat sinds 2002. Het betreft hier een activeringsmethode waarbij actieve wijkbewoners andere wijkbewoners enquêteren/interviewen om hun capaciteiten in beeld te krijgen en zo mensen actief te krijgen in de eigen wijk. Het kan hierbij gaan om (vrijwilligers)werk bij bestaande en nieuwe organisaties en initiatieven of om deelnemen aan bestaande of nieuwe activiteiten. De methode gaat uit van de eigen mogelijkheden van burgers en gaat niet uit van bestaande problemen.

Elderveld Actief heeft momenteel 7 actieve wijkvrijwilligers die de wijkbewoners enquêteren. We doen dit in zogenaamde enquêteronden.
Bij elke ronde wordt een deel van de wijk geselecteerd waar geënquêteerd gaat worden.

Voordat begonnen wordt worden de bestaande organisaties in de wijk benaderd om te vragen welke vacatures zij hebben en in het begin is gekeken hoe deze organisaties werken.

Na elke enquêteronde trachten we vraag en aanbod bij elkaar te brengen, het zogenaamde “linken”. Een bewoner geeft aan iets te willen en wij kijken of zoiets al bestaat en sturen de mensen door naar de desbetreffende organisatie. Als een bewoner iets wil wat nog niet bestaat dan trachten we dit te organiseren, hetzij zelf als Elderveld Actief, hetzij dat een andere organisatie dit gaat organiseren, zoals Wijkvereniging Elderveld of De Gaanderij van de SWOA. 

Projectleider:  Monique de Wit
   Kadijkpad 16
   6843 MP  Arnhem
   026-3820658
   mon@hetnet.nl

Resultaten van Elderveld Actief
• Sinds twee jaar geeft een bewoner als vrijwilliger wekelijks Nederlandse les aan +- 10 m.n. Turkse vrouwen. Dit is een activiteit van Elderveld Actief.
• Sinds twee jaar komt een groep Turkse vrouwen wekelijks bijeen op een koffiemiddag. Dit is een activiteit van Elderveld Actief.
• Sinds 2 jaar geven twee bewoners cursussen bloemschikken. Dit is opgestart als activiteit van Elderveld Actief en toen het goed liep overgeheveld naar Wijkvereniging Elderveld.
• Twee wijkbewoners hebben een jaar teken- en schilderles gegeven bij Wijkvereniging Elderveld.
• Een bewoner is gastheer geweest in het WIE (Wijk Infopunt Elderveld, tijdelijk gevestigd in de Jamin voor de renovatie van het winkelcentrum).
• Een bewoner geeft tuinadviezen en legt ook tuinen aan voor bewoners.
• Twee bewoners zijn lid geworden van de bewonerscommissie van Volkshuisvesting.
• Drie bewoners gaven computerles. Eerst als Elderveld Actief, en nu zijn alle computercursussen ondergebracht bij Wijkvereniging Elderveld.
• De SWOA is bezig met het opzetten van een kookclub met 5 bewoners.
• Een bewoner helpt ouderen met de computer in de Gaanderij.
• Diverse mensen hebben deelgenomen aan bestaande cursussen bij Wijkvereniging Elderveld, ook de bloemschikcursus.
• Een bewoner wilde badmintonnen en zij is verwezen naar de sporthal.
• Een bewoner wilde fotografie leren. Op de kennismakingsavond vond hij 3 mensen die dit ook wilden of al konden en zij zijn een groepje gestart.
• Heel veel mensen wilden een bestaande cursus volgen. Deze zijn allemaal direct doorverwezen naar de Gaanderij of Wijkvereniging Elderveld.

Behalve deze hele concrete dingen die al dan niet gerealiseerd zijn in de wijk heeft de enquête nog meer opgeleverd wat zich niet zo gemakkelijk laat vertalen in concrete cijfers.
• Mensen hebben informatie ontvangen over de wijk en wat er allemaal is.
• Mensen hebben een gesprek over de wijk gehad en hebben er daardoor over na moeten denken.
• Mensen hebben hun eigen capaciteiten in beeld gekregen, waardoor ze weten wat zij goed kunnen en leuk vinden om te doen.
• Mensen kennen elkaar beter, zeker door de kennismakingsavond, waarbij alle geënquêteerden uit een buurtje bijeen kwamen.
• Mensen kennen meer andere mensen uit de wijk, waardoor er meer goedendag wordt gezegd.
• De organisaties in de wijk hebben een beter beeld over wat er leeft en speelt in de wijk.

De Paashaas verstopt paaseieren voor de jeugd!


Op 2e Paasdag - maandag 17 april 2006 - kom ik, de Paashaas, op bezoek in Elderveld om rondom het Wijkcentrum Elderveld (naast de Sporthal), Breezandpad 15 paaseieren te verstoppen. Van 11.00 tot 12.00 uur mogen kinderen t/m 9 jaar de door mij, de Paashaas, verstopte paaseieren gaan zoeken. De kinderen worden in 3 leeftijdsgroepen ingedeeld; resp. t/m 3, 4 - 6 en 7 - 9 jarigen. Voor elke categorie zijn er naast de eieren ook 3 gouden eieren verstopt. De vinders van deze gouden eieren krijgen een extra prijs. Een eerlijke zoeker krijgt na afloop een attentie van mij, de Paashaas. Dit evenement wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld.
Met vriendelijke groeten,
De Paashaas.

De Joy


Gemeente Arnhem snijdt in openingsuren jongerencentrum “De Joy”. De jongeren mogen niet de dupe worden van urenvermindering”.
Op vrijdag 31 maart a.s. is er weer een disco.

Wijkvereniging Elderveld Cursuswerkgroep


Aanvulling op het cursusprogramma 2005 - 2006
Bij voldoende deelname wordt dit voorjaar nog het volgende georganiseerd:
- Herhalingscursus Hartreanimatie
 maandag 27 maart van 20.00 - 22.00 uur (alléén deze avond)
 plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22/a te Arnhem
 cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 6,-- en niet-leden: € 7,--
 docent: Jan Veldhof
en
- Paasworkshop Bloemschikken
 dinsdag 11 april van 19.30 - 22.00 uur (alléén deze avond)
 plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22/a te Arnhem óf
 Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15 te Arnhem
 cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 7,50 en niet-leden: € 9,50,--
 (N.B. de cursusprijs van deze workshop is exclusief materiaal)
 docenten: Yolanda van Hulst en Anja Keurhorst
Voor aanmelding of meer informatie over deze cursus/workshop kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Uitbreiding sportpark Arnhem-Zuid?


Er wordt thans door de Dienst Stadsontwikkeling in overleg met het Sportbedrijf gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het Sportpark Arnhem-Zuid aan de Drielsedijk. Na eventuele realisatie zouden de Falcons (American football) en de Rhinos Arnhem (Honk- en Softbalvereniging) kunnen verhuizen van het Saksen Weimar complex naar de nieuwe situatie. Naast de aanleg van velden zal er ook een clubhuis gebouwd moeten worden.

Het voetpad Hollandweg komt er!


Na de zomervakantie wordt er met de 1e fase begonnen en wel vanaf de aansluiting tunnel Burg. Matsersingel - Hollandweg tot het Winkelcentrum Elderhof.

“De Kringloop”, eerste school bij Delta met een digitale schoolbord


Katholieke basisschool (KBS) “De Kringloop”, is de eerste school bij Delta met een digitale schoolbord!
Digitale schoolborden - Geen krijt meer aan je vingers!
De nieuwe generatie digitale schoolborden is begonnen aan zijn intocht in ons onderwijs en de mogelijkheden lijken onbeperkt.

Wijkvereniging Elderveld Cursuswerkgroep

Aanvulling op het cursusprogramma 2005 - 2006
Bij voldoende deelname wordt dit voorjaar nog het volgende georganiseerd:

-  Herhalingscursus Hartreanimatie
Maandag 27 maart van 20.00 - 22.00 uur (alléén deze avond)
Plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22/a te Arnhem
Cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 6,-- en niet-leden: € 7,--
Docent: Jan Veldhof

en

- Paasworkshop Bloemschikken
Dinsdag 11 april van 19.30 - 22.00 uur (alléén deze avond)
Plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22/a te Arnhem óf
Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15 te Arnhem
Cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 7,50 en niet-leden: € 9,50,--
(N.B. de cursusprijs van deze workshop is exclusief materiaal)Docenten: Yolanda van Hulst en Anja Keurhorst

Voor aanmelding of meer informatie over deze cursus en workshop kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Uitnodiging

Uitnodiging voor donderdag 9 maart a.s. van 20.00 - 22.00 uur; een avond over:

RONDKOMEN VAN EEN KLEIN INKOMEN.
HOE DOE JE DAT?
EN ALS JE SCHULDEN HEBT?

We luisteren naar ervaringen en wisselen die uit in vertrouwelijke sfeer. Er is informatie over leven met een kleine beurs en schuldhulpverlening.

PLAATS: SALVATORKERK
Salvatorplein 274

U bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar.
Informatie bij: Ellie Smeekens en Marja Hoogwegt.
rk. Emmausparochie, tel. 381 40 08.

Nationale boomfeestdag op woensdag 22 maart a.s.


De eerste boom in het kader van de Nationale Boomfeestdag in Arnhem, wordt  op woensdag 22 maart a.s. om 10.00 uur geplant op de Alkmaarsingel / hoek Hollandweg door de wijkwethouder Chris de Ronde.
Vervolgens zullen schoolkinderen van de bovenbouwklassen onder begeleiding van ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer een aantal bomen planten op de Alkmaarsingel en op het complex van de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld bij de boerderij “De Steenen Camer”. Op het complex zullen 10 biologisch gekweekte hoogstam perenbomen van verschillende rassen in de vorm van een Perenlaantje worden geplaatst.
Na het planten is er ter afsluiting  een gezamenlijke bijeenkomst in het verenigingsgebouw van de Biologische Tuinbouwvereniging (BTV) aan het Hannesstraatje. Dit zal omstreeks 11.30-12.00 uur zijn.

Carnavalsdisco voor kinderen in het Wijkcentrum Elderveld

Op vrijdag 24 februari 2006 organiseert de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld weer een Carnavalsdisco voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Het zou leuk zijn als de kinderen op die avond in Carnavalskleding verschijnen. De 3 mooist verklede kinderen winnen een prijs. Deze Carnavalsdisco wordt gehouden in het Wijkcentrum Elderveld aan het Breezandpad 15 (naast de Sporthal Elderveld) en is van 19.00 tot 21.00 uur. Bij deze Carnavalsdisco mag niet gerookt en geen alcohol geschonken worden. De entree is € 1,20 p.p.

Voor aanmelding of meer informatie over deze Carnavalsdisco kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Stille wateren en diepe gronden

Lezing over Arnhems visitekaartje in nationale campagne

De zeebeving in Azië en de overstroming van New Orleans lieten weer eens zien hoe meedogenloos de natuur kan toeslaan, hoe kwetsbaar de mens nog is ten opzichte van het water. Die kwetsbaarheid bestaat ook hier, in ons kikkerlandje. Want heet het niet dat Nederland is ontworsteld aan de baren? Heel wat keren zijn de Nederlanders geplaagd door dijkbreuken en overstromingen. Rampen, die tienduizenden mensen in diepe ellende dompelden. Ook Elden en de rest van Gelderland werden vaak getroffen door watersnood. Honderden wielen herinneren nog aan het drama van de dijkdoorbraken.

Veelal zijn deze meertjes grondeloos diep en ogen ze toverachtig mooi. Over hun ontstaan kan dikwijls nog het nodige worden opgespoord. Met name in de eeuwenoude, met de ganzenveer geschreven, dijkboeken. Verder rept de overlevering van de wielen. Hier blijken zich soms geheimzinnige verschijnselen voor te doen. Zoals gebeier van de klok van een verzwolgen kerkje, een kaarsje zwevend boven een verdronken dorp, een stem die opklinkt in de zwarte kolkdiepte, vurige tongen huppelend boven het water.

De fascinerende achtergronden van de doorbraakkolken staan centraal in een lezing op 31 januari a.s. in Ons Gebouw aan de Rijksweg-West 50 in Elden. Spreker is historicus Ferdinand van Hemmen. Hij zal ook volop aandacht wijden aan een campagne om de Gelderse wielen in oude luister te herstellen en de schoonheid van deze landschappen beter te beleven. Een campagne, die in het teken staat van de culturele identiteit van Nederland.

Van Hemmen reikt de kansen aan die in Elden en de rest van Arnhem kunnen worden benut. Hier liggen imposante littekens van de strijd tegen het water: schaduwrijke oude dijken, relicten van een dode rivier en schilderachtige wielen, behorend tot de mooiste van Nederland. Landschapsschoon, dat verraadt dat een groot deel van Arnhem-Zuid ooit tot het domein van de rivier behoorde en dat Arnhems visitekaartje kan worden bij het beleefbaar maken van een structuur van cultuurhistorie die ons land kan herbezielen.

De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Gun uw oude kleding een tweede leven!

Vrijdag 17 februari huis-aan-huis inzameling textiel.

Ook in 2006 laat de gemeente Arnhem gebruikt textiel apart ophalen. Wij vragen u om hieraan mee te werken. Bij veel supermarkten staat een textielcontainer van kringloopbedrijf 2Switch waar u gebruik van kunt maken. Daarnaast is er dit jaar vier maal een huis-aan-huis inzameling, eveneens verzorgd door 2Switch. De eerste keer is 17 februari. Zet uw spullen die dag vóór 09.00 uur op de stoep.

Uw oude textiel kan heel goed opnieuw worden gebruikt, is het niet als 2e handskleding, dan als poetsdoek. Door uw oude kleren en beddengoed apart te houden van het restafval helpt u mee om de afvalberg te beperken. Dat is gunstig voor het milieu en voor de gemeentelijke portemonnee. Bovendien gaat de opbrengst naar een goed doel.

Huis-aan-huis inzameling 2006:
1e inzameling     17 februari
2e inzameling     19 mei
3e inzameling       1 september
4e inzameling       1 december

Wat kunt u meegeven?
Kleren, schoenen (in paren samengebonden) en lappen stof zoals lakens, dekens, handdoeken, gordijnen etcetera. Wat u niet mee kunt geven, is zwaar vervuilde kleding en vloerbedekking. Vuile kleding hoort bij het restafval. Vloerbedekking hoort bij het grofvuil.

Textielzak
De speciale textielzak krijgt u enkele dagen van tevoren vanzelf in de brievenbus. Alleen als u een sticker tegen reclamedrukwerk op uw brievenbus heeft, ontvangt u de textielzak niet. In dat geval kunt u een textielzak halen bij de winkel van 2Switch (Westervoortsedijk 120) of op één van de afvalbrengstations (De Overmaat 17 en Beyerinckweg 9a). Of u neemt een gewone vuilniszak en zet daar duidelijk “TEXTIEL” op. Als u deze zak dan vrijdag bij andere textielzakken neerzet, wordt hij meegenomen.

Resultaat textiel-inzameling 2005
In 2005 is er door 2Switch in Arnhem meer dan 500.000 kilo herbruikbaar textiel opgehaald. De opbrengst hiervan, ruim 10.000 euro, wordt gedoneerd aan meerdere goede doelen.
De totale inzameling per persoon lag vorig jaar ruim boven de vier kilo. Het streven van de gemeente Arnhem is om 5 kilo gebruikt textiel per persoon per jaar op te halen.
 Harry Vroom ©2006