Home

Print!

My Account
Home > Elderveld > Wijkvereniging > Cursussen > Algemeen

Elderveld

Elderveld
   Historie
Informatie
Wijkvereniging
   Organisatie
Cursussen
   Algemeen
Overzicht
Wijkkrant
Column
Nieuws
Linken
Reageren / Gastenboek
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Klik hier om te registreren.

Algemene informatie

AANMELDEN
Aanmelden voor één of meerdere cursussen van de Wijkvereniging Elderveld kan alléén via het aanmeldingsformulier dat zich achterin dit boekje bevindt. Extra formulieren worden op aanvraag aan u toegezonden.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons telefonisch bericht of de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven wel of niet doorgaat.

BETALING
Betaling geschiedt per acceptgirokaart. Cursussen die 70,00 euro of meer kosten, kunnen in 2 termijnen worden betaald.

KORTING
Op basis van het lidmaatschap van de Wijkvereniging Elderveld (7,50 euro per gezin per jaar) geniet de cursist(e) een aantrekkelijke korting op iedere cursus. Wilt u lid worden van de Wijkvereniging Elderveld? U kunt ons tijdens kantooruren daarover bellen, tel. 381 07 98 of langskomen op ons kantoor, Leimuidenplaats 22a te Arnhem.

ANNULERING
Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan deze door de Wijkvereniging Elderveld worden geannuleerd. Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten per lesgroep kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.

CURSUSPLAATS
Alle cursussen vinden plaats in Elderveld.

VAKANTIES
Voor zover van toepassing zullen de vakanties parallel lopen aan de basisschoolvakanties in onze regio.

LEERMIDDELEN
Deze worden tijdens de lessen opgegeven, tenzij anders vermeld.

NIEUWE CURSUSSEN
In de loop van het seizoen kunnen ook nieuwe cursussen aan het programma worden toegevoegd. Deze worden in de wijkkrant “Elderveld Nieuws” tijdig aangekondigd.

Programma en voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen.


 Harry Vroom ©2006